Συνεδρίασε την Τετάρτη 9 Απριλίου το Δ.Σ. Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Απριλίου, 2014

florina-ds-14

Υπό την προεδρία του προέδρου, κ. Σίπκα Αντώνη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Τετάρτη 09 Απριλίου 2014 με τριάντα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1 «Έγκριση της υπ΄ αριθ. 96/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα αυτό ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Πετκάνης ψήφισε κατά.
2 «Έγκριση της υπ΄ αριθ. 98/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην έγκριση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου χρήσης 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3 «Επιστροφή λόγω αυτόματης ανάκλησης της χρηματοδότησης καταβληθέντων ποσών», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4 Σχετικά με αγορά οικοπέδων από ιδιοκτήτες με απευθείας ανάθεση, για την αποπεράτωση των εργασιών του έργου ¨Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου¨ έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού ποσού 800.000,00 €», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
5 «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την πράξη ¨Μελέτη Επέκτασης Νέων Κοιμητηρίων Φλώρινας¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6 «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την οριστική μελέτη της πράξης ¨Αποτύπωση φέροντος οργανισμού και μελέτης στατικής επάρκειας σχολικών κτιρίων του Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.
7 «Παραλαβή μελέτης με τίτλο ¨Πολεοδόμηση Αμμοχωρίου¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8 «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου ¨Αντιμετώπιση θεμάτων λειψυδρίας¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9 «Σχετικά με δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 10 έτη της αίθουσας που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μελίτης στον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
10 «Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
11 «Αλλαγή πωλούμενων ειδών επαγγελματικής αδείας πωλητή Λαϊκών Αγορών», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12 «Κατανομή ποσού 119.250,74 Ευρώ (καθαρό 119.071,86 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας και κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το πρώτο εξάμηνο του 2014», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

florina-ds-15
13 «Σχετικά με παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τροπαιούχου στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨ για τη δημιουργία Λαογραφικού – Πολιτιστικού Μουσείου¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
14 «Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ¨Αίαντας¨ Αμμοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
15 «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ¨Μελιτεύς¨ Μελίτης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
16 «Επιχορήγηση Πανελλήνιας Οργάνωσης Εθνικής Αντίστασης 1941 – 1944», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
17 «Επιχορήγηση Ραδιολέσχης Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
18 «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ακρίτα ¨ΟΡΦΕΑΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
19 «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ¨Άρης¨ Λόφων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
20 «Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φλωρίνης ¨ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
21 «Επιχορήγηση Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
22 «Επιχορήγηση Μορφωτικού, Εκπαιδευτικού, Περιβαλλοντολογικού, Πολιτιστικού, Συλλόγου Ιτέας ¨ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
23 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αμμοχωρίου ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθ΄πως οι κ.κ. Καρυπίδης και Πετκάνης ψήφισαν κατά.
24 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κορυφής – Τριβούνου ¨Η ΕΛΠΙΔΑ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
25 «Επιχορήγηση Ποντιακού Συλλόγου Αμμοχωρίου ¨ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
26 «Επιχορήγηση Συλλόγου Ηπειρωτών Φλώρινας ¨Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
27 «Επιχορήγηση Συλλόγου Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης ¨Ιωάννης Δαμασκηνός¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
28 «Επιχορήγηση Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
29 «Επιχορήγηση Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Ν. Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
30 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου (ΜΕΑΣ) ¨Απόλλων¨ Αμμοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
31 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσονησίου ¨ΔΡΥΑΔΕΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
32 «Επιχορήγηση Φιλεκπαιδευτικού, Φυσιολατρικού, Εξωραϊστικού Συλλόγου Κρατερού ¨ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα θέματα αυτά ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Πετκάνης ψήφισε κατά.

TAGGED: Φλώρινα,