Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Δεκεμβρίου, 2012

Συνεδριάζει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 17 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

  1. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας.

Εισηγήτρια: κα Σεχίδου Βασιλική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..