Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτι-κής Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Ιουλίου, 2012

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας την Τετάρτη   11/7/2012 και ώρα 11: 00 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο  κτίριο  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

 

 

1) Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης

 

2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκμετάλλευση Λατομείου Αργίλου» στη θέση «Χαραμή» συνολικής έκτασης 199,0045 στρεμμάτων (συνισταμένης εξ’ 140,0705 στρεμ. ιδιωτικής έκτασης και 28,934 στρεμ. δημοσίας έκτασης) και εξωτερική απόθεση στείρων εξόρυξης σε ιδιωτική έκταση 64,8187 στρεμ. της εταιρείας «ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε» του  Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Εισηγητής: Τσίμπλινας Δημήτριος, Δασολόγος με βαθμό Δ΄ υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και

Υδροοικονομίας Π.Ε Κοζάνης

 

3) Αξιολόγηση Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων  του έργου «Εκμετάλλευση μεταλλείου χουντίτη-υδρομαγνησίτη στη θέση ‘’Κτήμα Λευκάρων’’ της Δ.Κ Σερβίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού , εκτάσεως 1037,607 στρεμμάτων» της Εταιρείας Λεύκα  Ορυκτά.

 

Εισηγητής: Τσίμπλινας Δημήτριος, Δασολόγος με βαθμό Δ΄υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και

Υδροοικονομίας Π.Ε Κοζάνης