Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 3/10/2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Σεπτεμβρίου, 2012

ANTONIADHS-G-1

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

Η συνεδρίαση την Τετάρτη   3/10/2012 και ώρα 12: 00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο  κτίριο  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1) Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης

 

2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαϊδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000m3  και 30.000m3.»

 

Εισηγήτρια :  Καλλιόπη Αδαμίδου , Γεωλόγος με  Δ΄  βαθμό, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

 

3) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έργα προστασίας από πλημμυρικές παροχές στην πεδινή διαδρομή του χειμάρρου «Θολόλακκα» Βελβεντού  στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού  στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Εισηγήτρια : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Δ΄ βαθμό, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.  

4) Γνωμοδότηση  επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) του έργου: «Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στη Κοζάνη»

Εισηγήτρια : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Δ’ βαθμό, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

 

5) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Βελτίωση Δασικής Οδού από το Επταχώρι μέχρι τα όρια του Νομού Καστοριάς προς Σαμαρίνα μήκους 15.289 μέττρων, του Δήμου Νεστορίου, της Π.Ε. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγήτρια : Μιχαλοπούλου  Κωνσταντίνα , Γεωπόνος με Β’ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης