Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου στις 25 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Γραφείο του Δημάρχου, για Τακτική Συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.
Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Αποδοχή παραίτησης από την εκμίσθωση «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.
Ορισμός τριμελούς επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών & επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Βελτίωση –αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου».
Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 37.570,02€.

Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 32.250,00€.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση