Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

Η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 5 Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα

6 :00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες κατά χρήση έκτασης σε αγροκτήματα Ασβεστόπετρας για την ανάπτυξη Φωτοβολταικού Σταθμού.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

2. Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων για το έργο Κατασκευή 12 Θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

3. Έγκριση εκμίσθωσης με απ’ ευθείας σύμβαση δημοτικού λατομικού χώρου στη θέση Κόκκινη Μαγούλα της ΤΚ Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης έργου Κατασκευή αγωγού τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του υποσταθμού Ν 7 με το δίκτυο διανομής Γ φάσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

5. Αποδοχή ένταξης της πράξης « Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας » στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.
6. Τροποποίηση της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Σεβαστού Ζαφειρούλα

7. Υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.
8. Αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ έτους 2020.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.
9. Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ τριμήνου οικ. Έτους 2019
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.
10. Λήψη απόφασης μίσθωσης για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΚΕΠ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.
11. Έγκριση πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.
12. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατική αξία μέχρι 2.500 €
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

13. Ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών ειδικού σκοπού (παγία προκαταβολή Δήμου Εορδαίας) και αίτημα δημιουργίας win banking
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

14. Λήψη απόφασης σχετικά με την διατήρηση ή μη κενωθέντων περιπτέρων στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος της ποιότητας Ζωής : Αναστάσιος Λόφτσαλης.

15. Ορισμός δικαιούχου και προσδιορισμός αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

16. Έγκριση αποφάσεων Κοινοτήτων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση