Συνεδριάζει Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας Δείτε τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Μαρτίου, 2023

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας  θα γίνει την   Τετάρτη 29 Μαρτίου   2023 και ώρα  17:00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης και μνήμης για τα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

 

 1. Έκδοση ψηφίσματος για την ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων

Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΕ Δημήτρης Τσεχελίδης.

 

 1. Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024- 2027.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τροποποίηση της υπ ‘αριθ. 312/2015 ΑΔΣ ύστερα από αίτημα της Κοινότητας Πτελεώνα  σχετικά με την παραχώρηση αδιαθέτων οικοπέδων του νέου οικισμού Κομάνου  προς τους δικαιούχους κατοίκους Πτελεώνα.

Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος   Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Τροποποίηση νομικής δέσμευσης για το υπό έργο ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Λήψη απόφασης για διακοπή ή μη εργασιών για το έργο ” Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας “

Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος   Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έκφραση θετικής ή αρνητικής άποψης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Εορδαίας, το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος (CluBE) και τη ΔΕΤΗΠ.

Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος   Νικόλαος Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος   Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Τροποποίηση σύμβασης με αριθ. 5861/6-3-2023 για την προμήθεια υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας ομάδες Α και Γ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τροποποίηση συμβάσεων ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση αποδοχής παραχώρησης γεωργικού ελκυστήρα κυριότητας της ΔΕΥΑΕ  .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Κεσκερίδης.

 

 1. Έγκριση απόφασης Τ.Κ. Φούφα υλοτομία 2023.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου .

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την λειτουργία του Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων και της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Κυκλοφοριακού

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού καταστροφής άχρηστου υλικού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Αίτημα Συλλόγου ατόμων με αναπηρία ΠΕ Κοζάνης για δωρεάν παραχώρηση γραφείου στο Πνευματικό Κέντρο. ( το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από χρόνια )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση απόφασης ΚΟΙΠΠΑΠ  ” Υποχρεωτική Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. έτους 2023

Εισηγητής Η Πρόεδρος του ΔΣ Αναστασία Πράππα.

 

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Η Αντιδήμαρχος και υπεύθυνη του πρ/τος  Αναστασία   Πράππα

 

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΣ της ΚΕΔΕ ( 9& 10/2023 )

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Κοσμάς Σιδηρόπουλος

 

 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής επιτροπής παιδείας.

Η Πρόεδρος ΔΣ Αναστασία Πράππα.

 

 1. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 της σχολικής επιτροπής Α-θμίας & Β-θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής :: Η Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αναστασία Πρά

TAGGED: Πτολεμαΐδα,