Συνεδριάζει την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου, με θέματα:
1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
2. Ορισμός νέων μελών ΔΣ λόγω μεταβολής της αριθμητικής συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ»
3. Συνδιοργάνωση του Δήμου Αμυνταίου και της «Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας» δράσης στείρωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης και εμβολιασμού κατά της λύσσας αδέσποτων ζώων.

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 356.056,08 €
5. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Φανού, Ροδώνα, Σωτήρα, Ανάληψης».
6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ .
7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμυνταίου στη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αετού για αποθήκευση υλικών.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
12. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου.

13. Χορήγηση ετήσιας άδειας εκσκαφής οδών στην COSMOTE για αντιμετώπιση βλαβών και μικρές επεκτάσεις των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της.
14. Κατανομή 82.430,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
15. Yποχρεωτική αναμόρφωση στοχοθεσίας Δήμου Αμυνταίου έτους 2020.
16. Αναμόρφωση στοχοθεσίας ΔΗΚΕΑ Δήμου Αμυνταίου έτους 2020
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση