Συνεδριάζει την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Η 2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 03 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου, με θέμα:

1. Ορισμός νέας σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134Α)

Pin It

Αφήστε μια απάντηση