Συνεδριάζει την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Φεβρουαρίου, 2024

Η 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 15η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

  1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αμυνταίου έτους 2024 και έναρξη διαδικασίας καθορισμού στόχων έτους 2024
  2. Έγκριση ή μη της αριθ. 31/2024 απόφασης ΔΕ σχετικά με αίτημα πολίτη για τοποθέτηση πινακίδας.
  3. Ανάκληση της αριθ. 202/2023 ΑΔΣ. Καθορισμός εκ νέου αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 30/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου,