Συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 11η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 :00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες κατά χρήση έκτασης σε αγροκτήματα Ασβεστόπετρας για την ανάπτυξη Φωτοβολταικού Σταθμού.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

3. Αποτίμηση επίσκεψης Κυβερνητικών Κλιμακίου για την απολιγνιτοποίηση στην Περιοχή.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

4. Αποδοχή έκθεσης εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΑΠ και απαλλαγή από πάση ευθύνη του εκκαθαριστή.
Εισηγητής : Ο Ορκωτός Λογιστής Χρήστος Παπαδημητρίου

5. Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

6. Αποδοχή ένταξης της πράξης του Δήμου Εορδαίας το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης V IIII « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες της χώρας .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.
7. Παραλαβή επικαιροποίημενης μελέτης και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο « Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

8. Υποβολή προτάσεων έργων για χρηματοδότηση από το Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για την εκτέλεση έργου Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.
10. Ορισμός εκπροσώπου στο ΔΣ του κέντρου Πρόσληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ Κοζάνης « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »
Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Σεβαστού Ζαφειρούλα
11. Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.
12. Ανάθεση εργασιών φροντίδας και καθημερινής καθαριότητας αδέσποτων ζώων Δημοτικού Κυνοκομείου λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου Εορδαίας
Εισηγητής : Ο Εντεταλμένος σύμβουλος για το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων Αν. Λόφτσαλης.

13. Αναπροσαρμογή ενοικίου .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.
14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση