Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου στις 22 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. με τα εξής θέματα :

 

 1. Έγκριση απολογισμών 2010 ΚΑΠΗ Δήμου Αμυνταίου

 

 1. Έγκριση απολογισμών 2010 Δημοτικών αθλητικών Κέντρων Δήμου Αμυνταίου

 

 1. Εγκριση απολογισμών 2010 Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμυνταίου

 

 1. Έγκριση απολογισμών 2010 Δημοτικών και Νηπιαγωγείων Δήμου Αμυνταίου

 

 1. Έγκριση απολογισμών 2010 Γυμνασίων Δήμου Αμυνταίου

 1. Έγκριση απολογισμών 2010 Λυκείων Δήμου Αμυνταίου
 2. ΄Εκφραση γνώμης δημοτικού συμβουλίου επί των συγχωνεύσεων-ιδρύσεων σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012.

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2011(Οκτάμηνα)
 2. Ανανέωση άδειας υδροδότησης ορυχείου Αμυνταίου.
 3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 360.000,00€
 4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ολοκλήρωση οδοποιίας 6ης Νοεμβρίου Και κατασκευή κόμβου διασταύρωσης περιμετρικού δρόμου με δρόμο Βεγόρας», με προϋπολογισμό 160.261,00€
 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Επισκευή συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων και κατασκευή φρεατίων», με προϋπολογισμό 12.000,00€
 6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διαμορφώσεις – κρασπεδώσεις οδών των οικισμών Δήμου Φιλώτα», με προϋπολογισμό 73.800,00€
 7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ανάπλαση παιδικής χαράς στο ΤΔ Λεβαίας», με προϋπολογισμό 12.000,00€
 8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αετού», με προϋπολογισμό 70.000,0€.
 9. Διακοπή εργασιών του έργου «Εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου με την δημιουργία Θερμοκηπιακού Πάρκου», με προϋπολογισμό 579.243,26€
 10. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Αμυνταίου στο ΟΤ 21 και αλλαγή χρήσης παλαιού κτηρίου Α Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου, από Δημοτικό Σχολείο σε Δημοτικό κτήριο Διοίκησης.

 

 

 

 

 

 

 1. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Αμυνταίου στο ΟΤ 211 των επεκτάσεων και αλλαγή χρήσης από χώρο ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου Ειρηνοδικείου σε χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 2. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος για το ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Αετού.
 3. .Καθορισμός ποσοστού αποζημίωσης για τους εισπράκτορες που μετακινούνται εκτός έδρας για εκτέλεση εργασίας.
 4. Ψήφιση Κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο76 του Ν.3852/10
 6. ΄Εκφραση απόψεων για τον καθορισμό νέου σήματος του διευρυμένου Δήμου Αμυνταίου.
 7. Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου μας για το Δίκτυο Μαρτυρικών πόλεων και Χωριών

της Ελλάδας Περιόδου 1940-1945 με τον τίτλο «Ελληνικά Ολοκαυτώματα»

 1. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού.
 2. Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2011.
 3. Καταβολή ποσού για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Επιχείρησης

ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ.

 1. ΄Εγκριση της με αριθμό 04/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

Παιδικών Σταθμών πρώην Δήμου Αετού.

 1. Ψήφιση πιστώσεων Δήμου Αμυνταίου.
 2. Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα. για επίλυση θεμάτων του Δήμου.
Pin It

Αφήστε μια απάντηση