Η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Φεβρουαρίου, 2011

florina_ds_aithoysa

Η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) στις 28 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00΄μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1

 

 

 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το έτος 2011 (άρθρο 10 παρ. 1 Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών)»

Εισηγήτρια κα Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

2

 

3

«Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης» (άρθρο 77 του Ν.3852/2010)

Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

«Έγκριση της με αριθμ. 2 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

4

«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (άρθρο 76 Ν.3852/2010)

Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

5

 

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

6

 

«Μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού για την κάλυψη μεμονωμένων αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους Δήμους»

Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.

7

 

Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μεταλλική Γέφυρα Αρμενοχωρίου»

Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

8

 

«Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών για τη διετία 2011-2012».

Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

9

 

 

«Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

10

«Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση ανταποδοτικών υπηρεσιών διάρκειας 8 μηνών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

11

 

 

12

«Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Φλώρινας και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

«Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

13

 

«Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ.»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

14

 

 

15

«Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

«Κατάργηση Νομικών Προσώπων»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

16

 

«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Εισηγητής κος Ευάγγελος Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

17

«Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών και σύσταση νέων»

Εισηγητής κος Ευάγγελος Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

18

 

«Έγκριση δαπανών εορτασμού Καθαράς Δευτέρας έτους 2011»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

19

 

 

«Συνδιοργάνωση με τον Ο.Ξ.Ι.Φ. των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που θα γίνουν στην Φλώρινα στις 12 & 13 Μαρτίου 2011 στο Δ.Α.Κ. Φλώρινας»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

20

«Επιλογή του χώρου στέγασης του ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Εισηγητής κος Δανιήλ Στεφανόπουλος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.