Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Μαΐου, 2018

Την Τρίτη 08 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Ψήφισμα για την μακρόχρονη παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεοκλήτου στον Νομό Φλώρινας.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «Αλλαγή Οδικού Χάρτη για το σχέδιο Νόμου του ΥΠ.ΕΣ.».
3. Ανάκληση της με αριθμό 38/2018 απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης δύο τμημάτων (355,58τ.μ. και 421,35τ.μ.) της Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα στην Ιερά Μονή Αγίων Παντελεήμονος και Ευβούλης και λήψη εκ νέου.

4. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης μίσθωσης σταυλικής εγκατάστασης ή σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων, για τον σταυλισμό έως 800 ανεπιτήρητων αιγών – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
5. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 86.400,00 €, με τίτλο «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου»

6. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 180.000,00 €, με τίτλο «Προμήθεια φορτηγού»
7. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο “Συντήρηση-Βελτίωση βατότητας δασικών οδών και κατασκευές προστασίας & αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Αμυνταίου”
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος» προϋπολογισμού μελέτης 49.430,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου
10. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών για τον Δήμο Αμυνταίου»

11. Τροποποίηση – παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4460/22-3-2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», συμβατικού ποσού 31.000,00 €.

12. ΄Εγκριση της με αριθμό 12/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Νυμφαίου.

13. ΄Εγκριση της με αριθμό 13/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Πεδινού.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «Ύψωμα Αγνάντιο» της Τ.Κ. Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου για την εγκατάσταση σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας.

15. Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων Δήμου Αμυνταίου.
16. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 140/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
18. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
19. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

TAGGED: Αμύνταιο,