Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου στις 16 Ιανουαρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου στις 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 είναι τακτική συνεδρίαση με θέματα:

1. Κατανομή πίστωσης ποσού 14.947,54€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα».
3. Έγκριση μετάβασης αιρετών στη Θεσσαλονίκη.

4. Έγκριση διενέργειας διημερίδας με θέμα την τοπική ιστορία του Αμυνταίου.
5. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.
6. Καθορισμός κωδικού εξόδων προϋπολογισμού 2019 δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
7. Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
10. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση