Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2022 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Ιανουαρίου, 2023

Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Διαπιστωτική πράξη νέας σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Α.Ε. ΟΤΑ». – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αναπλάσεις οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.513.780,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 421.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  4. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης για την ανταλλαγή αγροτεμαχίων στην κτηματική περιοχή Αετού. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.
  5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 371/2022 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Μπάντης Ι.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

Σημειώσεις:

  1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.
  2. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Δήμος Αμυνταίου,