Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Ιουνίου, 2018

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 05 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.,

1. «Έγκριση της απόφασης 33/2018 Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στη δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 57/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Δ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

3. «Απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Ακρίτα Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4. «Οριστική παραλαβή του έργου ¨ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης στα σχολικά κτίρια: 1. 8ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας. 2. Δημοτικό Σχολείο Άνω Καλλινίκης. 3. Νηπιαγωγείο Άνω Καλλινίκης. 4. 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και 3ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας. 5. Τμήμα 3ου Δημοτικού Φλώρινας. 6. 5ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας. 7. Δημοτικό Σχολείο Βεύης και Νηπιαγωγείο Βεύης. 8. 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας. 9. 2ο Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

7. «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης στα σχολικά κτίρια: 1. 6ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας. 2. 1o Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. 3. 2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. 4. 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. 5. Δημοτικό Σχολείο Ιτέας. 6. 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας. 7. 1ο Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας. 8. 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας. 9. Γυμνάσιο Βεύης. 10. Γυμνάσιο Μελίτης¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

8. «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Δροσοπηγής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Δροσοπηγής, για ένα μήνα»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
9. «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Δροσοπηγής στον σύλλογο «Μακεδονική Αεροσφαιριστική Κοινότητα», από 5 έως 12 Ιουνίου 2018»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

10. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Αμμοχωρίου ¨ΑΠΟΛΛΩΝ¨, στις 4, 5 & 6 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Άνω Υδρούσας, στις 22 & 23 Ιουνίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

12. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Τριποτάμου ¨Ο ΑΡΗΣ¨, στις 29 Ιουνίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13. «Συνδιοργάνωση παράστασης με το θεατρικό εργαστήρι της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, στις 29 & 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Τροπαιούχου ¨ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ¨, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, στις 7 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15. «Επιχορήγηση του Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 16 & 17 Ιουνίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας ¨ΠΗΓΑΣΟΣ¨ για τη διοργάνωση του 7ου FLORINA CUP 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

17. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 27/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
18. «Μίσθωση του κτιρίου του χώρου πρασίνου – δασικής αναψυχής της Τοπικής Κοινότητας Άνω Υδρούσας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 28/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
19. «Γνωμοδότηση σχετικά με διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κρέσνας Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 30/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
20. «Συνδιοργάνωση της 35ης Βορειοελλαδικής Ορειβατικής Συνάντησης με το Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, στις 23 & 24 Ιουνίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

21. «Σχετικά με έγκριση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) του Δήμου Φλώρινας στο πλαίσιο της με κωδικό 52/21-03-2018 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία¨ στον Άξονα Προτεραιότητας 4 ¨Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Φλώρινα,