Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας στις 02 Οκτωβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας στις 02 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄ (β΄ πρόσκληση μετά την ματαίωση κατεπείγουσας συνεδρίασης στη 01 Οκτωβρίου 2018 λόγω μη υπάρξεως απαρτίας), σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 103/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με μη ανανέωση σύμβασης προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής¨»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης έγκειται, στο ότι ματαιώθηκε η κατεπείγουσα συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2018 και οι διαδικασίες πρέπει να τελειώσουν εντός τριάντα ημερών από τη λήξη της σύμβασης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση