Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας στις 30 Ιουνίου 2020

Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Τρίτη 30 Ιουνίου η πρώτη ειδική συνεδρίαση με θέμα την έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 του Δήμου Φλώρινας και η δεύτερη τακτική πέντε με θέματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας

Η ειδική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και Ταμειακού Απολογισμού) έτους 2018 του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

και η  τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, κεκλεισμένων των θυρών  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 38/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον ¨Καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ Δήμου Φλώρινας¨»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

2. «Τροποποίηση της αριθ. 336/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας – Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 4α  Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου σε νέο ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021»

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4. «Εκμίσθωση αποθήκης στην  Κοινότητα Πολυποτάμου με δημοπρασία» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 18/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

5. «Καταγγελία – λύση της σύμβασης μίσθωσης του καταστήματος (πρώην κοινοτικό κατάστημα) στην Μαρτυρική Κοινότητα Δροσοπηγής Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση