Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.30΄ π.μ. σε ειδική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας (εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας), για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 06-11-2021».
2. «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 06-11-2021».
3. «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής Δήμου Φλώρινας, για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 06-11-2021».

Pin It

Αφήστε μια απάντηση