Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων, οδικού δικτύου και δημοτικών κοιμητηρίων (προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ), καθαριότητας, ευπρέπειας και διακόσμησης των χώρων των κοιμητηρίων)»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δανιήλ Στεφανόπουλου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

2. «Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων στο Δήμο Φλώρινας και σύμμεικτων απορριμμάτων στις Δ.Ε. Μελίτης, Κάτω Κλεινών, Περάσματος του Δήμου Φλώρινας από την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

3. «Ορισμός υπολόγου για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και του τέλος χρήσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας Δήμου για το έτος 2020»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
4. «Ορισμός υπολόγου για την καταβολή των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2020»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

5. «Kατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021 – 2024 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”»
Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

7. «Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση