Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 19/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την τροποποίηση του πίνακα Οικονομικής  Στοχοθεσίας 2020 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

2. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2020»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4. «Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για διάρκεια πέντε (5) ετών μίας αίθουσας του κτιρίου του Κοινοτικού Καταστήματος Σιταριάς στο Σύλλογο Διατελεσάντων Προέδρων Φλώρινας για τις ανάγκες στέγασης του συλλόγου»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για διάρκεια πέντε (5) ετών αίθουσας του κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων που βρίσκεται στην Κοινότητα Δροσοπηγής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Δροσοπηγής για τις ανάγκες στέγασης του συλλόγου»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για διάρκεια πέντε (5) ετών αίθουσας του κτιρίου ¨ΣΠΙΤΙ ΠΑΙΔΙΟΥ¨ που βρίσκεται στην κάτω πλατεία στην Κοινότητα Φλαμπούρου στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο ¨ΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ¨ για τις ανάγκες στέγασης του συλλόγου»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Καταγγελία-λύση της σύμβασης μίσθωσης  αγρών στην Κοινότητα Βεύης για λόγους υγείας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Καταγγελία-λύση της σύμβασης μίσθωσης  του με αριθ. 7 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς  λόγω οικονομικής ανέχειας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

 

 

 

9. «’Εγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 11/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

10. «Εκμίσθωση αγρών στην Κοινότητα Υδρούσσης» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 12/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

11. «Απαγόρευση βοσκής στο κοινοτικού δάσος Τ.Κ. Άνω Κλεινών»

Εισηγητής κος Νικόλαος Μουρατίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση