Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Μαρτίου, 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  19η  Μαρτίου ημέρα  Τρίτη και ώρα  7 :00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2013.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

 

 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΒΙΟΠΑ ΑΕ

Εισηγητής Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Υποβολή φακέλου υπαγωγής του Δήμου μας στην πρόσκληση  ΕΔΑ

Δυτικής Μακεδονίας για το έργο Ανάπλαση ποταμού Σουλού.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου .

 

 1. Επικαιροποίηση προδιαγραφών και προϋπολογισμών μελετών εξωτερικών αγωγών και αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων οικισμών Πτολεμαΐδας και ΔΕ Μαυρικίου στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Επικαιροποίηση σχεδιασμού προδιαγραφών και πρ/σμών μελετών εξωτερικών αγωγών και αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων οικισμών ΔΕ Πτολεμαΐδας στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Καθορισμός αριθμού υδρονομέων στο Δήμο Εορδαίας

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής έργων .

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Ορισμός δύο Δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή καλής εκτέλεσης έργων μέχρι 5.869,41 €

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών του ΠΔ 28/80.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού  Έτους 2013.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

 1. Επιχορήγηση Δημοτικής επιχείρησης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

 

TAGGED: Πτολεμαΐδα,