Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Ιουλίου, 2011

 

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών στις 5 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ με τα παρακάτω θέματα :

1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής για ενεργές προμήθειες μέσω ΕΚΠΟΤΑ

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

3. Αποδοχή ποσού για κάλυψη έργων πυροπροστασίας, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος

4. Έγκριση Επιχειρησιακού σχεδίου για την δημιουργία θέσεων σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

5. Έγκριση εξόδων κίνησης οδοιπορικών Δημάρχου για το 1ο Εξάμηνο του 2011

6. Συνέχιση λειτουργίας δομής ΚΕΠ Κρυσταλλοπηγής

7. Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «1ο Παγκόσμιο Αντάμωμα Πισοδεριτών»

8. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Κρυσταλλοπηγής

9. Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Παιδικός Σταθμός Λαιμού για την εφάπαξ αποζημίωση της πρώην υπαλλήλου Νάτσιας Αλεξάνδρας

10. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης μετοχών της ΑΝΦΛΩ Α. Ε. που προέρχονται από την ΤΕΔΚ Φλώρινας