Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών στις 06 Δεκεμβρίου 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Δεκεμβρίου, 2011

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών στις  06 Δεκεμβρίου  2011, την  Τρίτη και ώρα 11:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση εκμίσθωσης του Ξενώνα στην Τ.  Κ. Ψαράδων. (Εισηγητής  Πρόεδρος Δ. Σ. )

2. Έγκριση εκμίσθωσης των δύο Ξενώνων στην Τοπ. Κοινότητα Ανταρτικού. (Εισηγητής  Πρόεδρος Δ. Σ. )

3. Έγκριση παράτασης υλοτομίας για ένα χρόνο των συστάδων 3α και 3β   του δημοτικού δάσους ΣΦΗΚΑΣ – ΚΑΡΥΩΝ  (Εισηγητής  Πρόεδρος Δ. Σ. )

4. Έγκριση για απευθείας ανάθεση της υλοτόμησης της συστάδας 7α του δημοτικού δάσους ΣΦΗΚΑΣ – ΚΑΡΥΩΝ. (Εισηγητής  Πρόεδρος Δ. Σ. )

5. Έγκριση για απευθείας ανάθεση της υλοτόμησης των συστάδων 7β και 7γ  του δημοτικού δάσους Αγ. Γερμανού και της συστάδας  2β του δημοτικού δάσους Ανταρτικού (Εισηγητής  Πρόεδρος Δ. Σ. )

6. Έγκριση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τοπ. Κοινότητα Λαιμού (Εισηγητής  Πρόεδρος Δ. Σ. )

7. Εξέταση αιτημάτων για διαγραφή προσαυξήσεων, λόγω εκπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο. (Εισηγητής Καζόγλου Ιωάννης)

8. Εξέταση αιτημάτων για διαγραφή – μερική διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ανταποδοτικών τελών του Δήμου. (Εισηγητής Καζόγλου Ιωάννης)

9. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ) (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).

10. Αναμόρφωση προ/σμού οικον. έτους 2011 του Δήμου. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).

11. Ενεργοποίηση των παρακάτω ΙSO από τις υπηρεσίες του Δήμου: Διαχείριση ποιότητας : 9001:2008 Διαχείριση Περιβάλλοντος : 14001:2004 και Διαχειριστική Επάρκεια: 1429:2008. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).

12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. «Εσωτερική Οδοποιία Κ. Δ. Κρυσταλλοπηγής» και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).

13.  Παραλαβή οκτώ (08) μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).

14. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Πρεσπών , έτους 2012.

15. Ανάθεση εργασίας στην Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου. (Εισηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος).