Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών Στις 24 Φεβρουαρίου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Φεβρουαρίου, 2012

prepesdimarxeio

Στις 24 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ η επόμενη συνεδρίαση,  του δημοτικού συμβουλίου Πρεσπών με θέματα :

 

  1. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Γερμανό. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ. )
  2. Αίτημα της WIND  ΕΛΛΑΣ για τροποποίηση μίσθωσης δημοτικού χώρου σταθμού βάσης Κινητής Τηλεφωνίας του δικτύου της. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ. )
  3. Γνωμοδότηση του Δ. Σ. για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013   (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ. Σ. )
  4. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας με σκοπό τη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την εκπόνηση Σχεδίου στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (Εισηγητής Καζόγλου Ιωάννης).