Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών την Παρασκευή 04 Μαΐου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Απριλίου, 2012

prepesdimarxeio1

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρεσπών στις 04 Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ με θέματα :

1. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του Τουτουντζή Δημήτριου στην Τ. Κ. Ψαράδων. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ.Σ.).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ.Σ.).

3. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής προμηθειών. (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ). (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ.Σ.).

4. Εξέταση αιτήματος του Ομίλου Ξιφασκίας Φλώρινας (Ο.Ξ.Φ.) για συμμετοχή του Δήμου μας ως συνδιοργανωτής, στο 6ο Καλοκαιρινό Κάμπ και στο Διεθνές Τουρνουά «Λυγκυστίς 2012» από 31Αυγούστου μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2012 στο «ΠΑΤΟΥΛΙΔΕΙΟ» κλειστό γυμναστήριο. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ.Σ.).

5. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπ΄ αριθμ. 07/2012 απόφαση του Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πρεσπών, περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του οικον. έτους 2012. (Εισηγητής Γραμματέας του Δ.Σ.).

6. Έγκριση ανανέωσης ασφάλισης όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου από 21-5-2012 μέχρι και 20-05-2013. (Εισηγητής Πρόεδρος του Δ.Σ.).

7. Τροποποίηση απόφασης υπ’ αριθμό 10/2012 σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Πρεσπών στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αειφόρος Φλώρινα» για τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». (Εισηγητής Καζόγλου Ιωάννης).

8. Έγκριση ή μη συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Ενεργήν» (εξουσιοδότηση υπογραφής στο Δήμαρχο) για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 932/26/03/2012, για την υλοποίηση «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». (Εισηγητής Καζόγλου Ιωάννης).

9. Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 01/2012 πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Πρεσπών. (Εισηγητής Καζόγλου Ιωάννης).

10. Έγκριση συνδιοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου για τα λιβάδια και την κτηνοτροφία στις 19-23 Μαΐου 2012 στο Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών Πύλης με την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία και Ευρωπαϊκή Ομάδα για τα Χερσαία Λιβάδια (European Dry Grassland Group), τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών και την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. (Εισηγητής Καζόγλου Ιωάννης).

11. Συμμετοχή του Δήμου Πρεσπών στην υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα INTERREG IV