Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Αυγούστου, 2012

amyntaio-ds-proedreio

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Αμυνταίου στις 13 Αυγούστου 2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. 1. Έγκριση Διοικητικής Ανασκόπησης Α εξαμήνου 2012, βάση του συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008.
  2. 2. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση οδικού τμήματος Δροσοπηγή-Περικοπή» με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φλώρινας.
  3. 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Αμυνταίου έτους 2012, έγκριση μελέτης έργου «Εξοπλισμός νέας γεώτρησης Αγίου Παντελεήμονα και σύνδεση με δεξαμενή ύδρευσης»  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
  4. 4. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκτέλεση του έργου: «΄Αρδευση περιοχής αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αναργύρων της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
  5. 5. Σύσταση δουλείας δάσους ιδιοκτησίας Ζαραλή για την εκτέλεση του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
  6. 6. ΄Εγκριση της μελέτης με τίτλο «΄Εργα υποδομής σε δασικές εκτάσεις του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 38.700,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
  7. 7. Αποδοχή της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 50.000,00€.
  8. 8. Παραχώρηση χρήσης έκτασης εμβαδού 7.607 τ.μ. και 4.787τ.μ. στην Τ.Κ. Φιλώτα για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Φιλώτα.
  9. 9. Παραχώρηση χρήσης γραφείου στον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Νομού Φλώρινας με έδρα το Αμύνταιο.

10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού (Βαρικού)» προϋπολογισμού μελέτης 15.000,00€.

11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση χώρων υγιεινής κτιρίου Δημαρχείου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.000,00€

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΤΔ Βεγόρων του Δήμου Φιλώτα Ν. Φλώρινας» προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€

13. Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου.

14. Διόρθωση της με αριθμό 167/2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου .

15. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..