Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας,στις 11 Απριλίου 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Απριλίου, 2011

Η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Προσλήψεις προσωπικού – Εξελίξεις στη ΔΕΗ Α.Ε.

Εισηγητής: ο Π.Σ. και Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε., κ. Γεώργιος Αδαμίδης.

Θέμα 2ο:   Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της Μ.Π.Ε. για έγκριση

περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Αιολικός Σταθμός

Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 36 MW στις θέσεις Μηραγράικα – Κορυφή –

Κεφαλή», μεταξύ των οικισμών εντός των Διοικητικών ορίων του

Δήμου Αμυνταίου.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

 

Θέμα 3ο: Ανασυγκρότηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1

του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) .

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 4ο:   Αλλαγή χάραξης του οδικού άξονα Ε65 – Εγνατία Οδός (Οξύνεια).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 5ο:   Έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Δήμου Γρεβενών, του Δήμου

Δεσκάτης, του Δήμου Κοζάνης, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και της

ΑΝΚΟ Α.Ε., για την προστασία και ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής
ταμιευτήρα Ιλαρίωνα.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 6ο:   Έγκριση της 3ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Δήμου Γρεβενών, του Δήμου

Δεσκάτης, του Δήμου Κοζάνης, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και της

ΑΝΚΟ Α.Ε. με τίτλο: «Προστασία και ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής
ταμιευτήρα Ιλαρίωνα».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 7ο  Συγκρότηση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.