Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο δυτικής Μακεδονίας Τα θέματα

Η συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

 

1: Έγκριση ονοματοδοσίας της αίθουσας συσκέψεων του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών (Διοικητήριο Γρεβενών 3ος όροφος) προς τιμήν του εκλιπόντος πρώτου αιρετού Νομάρχη Γρεβενών Αντώνη Πέτσα.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

 

2: Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 30η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

3:Σύσταση Επιτροπής αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

4:Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

5:Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο υπό σύσταση Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο ΑΓΡΟΒΟΙΟ».

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λάμπρος Χατζηζήσης.

 

6: Κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

7: Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Δ’ Τρίμηνο του 2021.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

8: Έγκριση Απολογισμού Έτους 2021.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

9: 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2022).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

10: 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2022).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

11: 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2022).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

12: Έγκριση Ανοίγματος Λογαριασμού.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

13: Τροποποίηση ως προς τις ειδικότητες, της υπ’ αριθμ. 204/21 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

 

14:Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς».

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

 

15:Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Έργα Προστασίας  αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ  Βράχου» Προϋπολογισμού  37.000,00€.  (με ΦΠΑ),

Εισηγήτρια :  η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

 

16:Έγκριση Ένταξης Προμήθειας στο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2022 και του Τρόπου Δημοπράτησης της.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

 

17:Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

 

18: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

19: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16 για το έργο: «Βελτίωση και εκσυχρονισμός του Αρδευτικού έργου Μεσιανής Δήμου Σερβίων», Προϋπολογισμός 100.000.00€ με Φ.Π.Α..

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

20: Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 39/21 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. και εκ νέου έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού & αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας θεμελίωσης γέφυρας χειμάρρου Τ.Κ. Κομνηνών» Προϋπολογισμός: 38.700,00 € (με  Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

21: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008» Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

22: Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. κτηνίατρων για το πρόγραμμα «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών».

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

23:Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση της δράσης «Κοπή κλαδιών -Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

24: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση  της δράσης:

 «Καθαρισμός Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου». 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου στο 4ο θέμα θα έχουν μόνο οι παρόντες στην αίθουσα Περιφερειακοί Σύμβουλοι βάσει των εγκυκλίων 642/2021 και  934/2021.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνεδρίαση να ενημερώσουν τη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου στα τηλέφωνα : 2461052620, 2461052621 ή με e-mail στο info.ps@pdm.gov.gr

Pin It

Αφήστε μια απάντηση