Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο δυτικής Μακεδονίας τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 17 Σεπτεμβρίου, 2022

Η συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την 21η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα :

 

1: Ενημέρωση από το Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Βασίλειο Κούτσιανο σχετικά με το «Πρόγραμμα Δικαιωματικής Προσέγγισης Αναπηρίας».

 

2: Συζήτηση – Νέες Προτάσεις για Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την εκ νέου υποβολή του στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

3: Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

 

4: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της Πράξης «Προμήθεια δύο Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία», με κωδ. ΟΠΣ 5131905 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

5: Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Πεζογέφυρας & των Παρακείμενων Λιμενίσκων», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 1.785.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

 

6: 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (16η/2022).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

7: 17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (17η/2022).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

 

8: Έγκριση επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο¨.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,