Συνεδριάζει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας

Τη Παρασκευή 12/6/2020 και ώρα 10:00 πμ. θα συνεδριάσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Εορδαίας.
 2. Εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας (αποψίλωση υπότροφης βλάστησης από άλση, δημοτικές εκτάσεις αλλά και χαμηλής βλάστησης από δρόμους κ.α.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δασική Υπηρεσία για χώρους που απαιτείται άδεια.
 3. Μέτρα πρόληψης για αποφυγή πυρκαγιάς σε χώρους εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων (έλεγχος περιοχών ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων).
 4. Μέτρα πρόληψης αποφυγής πυρκαγιάς από εκτέλεση γεωργικών εργασιών.
 5. Ενημέρωση των δημοτών για τα μέτρα πρόληψης αλλά και την υποχρέωση τους να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους.
 6. Συντονισμός σε τοπικό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, προς υποβοήθηση του έργου της Π.Υ. σε επίπεδο καταστολής.
 7. Συντονισμός σε τοπικό επίπεδο της διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, με ειδική αναφορά στην υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών και της απαγόρευσης της κίνησης οχημάτων.
 8. Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων, καθορισμός του χώρου δράσης τους, λειτουργία του πυροφυλακείου.
 9. Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας των υδροστόμιων καθώς και των υδατοδεξαμενών.
 10. Μέτρα ετοιμότητας σε ημέρες υψηλής επικινδυνότητας, βάσει του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π.
 11. Κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο στην πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση