Συνέδριο για τα μνημεία των Πρεσπών στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2022

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Σεπτεμβρίου, 2022

Ο Δήμος Πρεσπών ανακοινώνει τη διοργάνωση του Συνεδρίου «Το πολιτιστικό απόθεμα και η λειτουργική αξιοποίηση του μνημειακού πλούτου των Πρεσπών», το οποίο θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2022, με φυσική παρουσία και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί, με τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, στο πλαίσιο του έργου HOLYWATER, Enhancing the cultural touristic product of the cross border area of Prespes through the promotion of the natural and cultural heritage, που είναι ενταγμένο και υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg – IPACBCΕλλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής των Πρεσπών, με αναφορές σε μνημεία πολιτισμού και ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον.

Οι άξονες που κινήθηκε το HOLYWATER είναι:

α. Σχεδιασμός θεματικών διαδρομών και καταγραφή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών,
β. Κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας με destinationsystem και ηλεκτρονικό χάρτη με τα σημεία ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες,
γ. Δημιουργία 3D εικονικής περιήγησης για την Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου και το Νοσοκομείο των Ανταρτών και εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας
δ. Παρεμβάσεις εμπλουτισμού και ολοκλήρωσης της Βυζαντινής Συλλογής στον Άγιο Γερμανό.
ε. Ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προβολής της περιοχής σε ειδικές ομάδες.
στ. Λειτουργία υφιστάμενου εξοπλισμού περιήγησης στις λίμνες (ηλιακά σκάφη).
ζ. Δίκτυο μονοπατιών στην περιοχή του Resen
η. Παρεμβάσεις στην εκκλησία St. Ilias στο χωριό Grncani της περιοχής του Resen.
θ. Έκθεση για τη διασυνοριακή πολιτιστική κληρονομιά και μελέτη για την προστασίας της από το Μουσείο Bitola.
Ια. Διενέργεια συνεδρίου για τον μνημειακό πλούτο των Πρεσπών και την αξιοποίησή του.
Το έργο είναι δομημένο με τρόπο που προκαλεί την αλληλεπίδραση των δράσεων και στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.
Η χωροθέτηση του έργου στην περιοχή των Πρεσπών ορίζει τα επίπεδα προσέγγισης στην προσεχή επιστημονική συνάντηση. Ο χώρος διασώζει ξεχωριστό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον με την ιδιαιτερότητα όμως της συνεχούς ανθρώπινης κατοίκησης και δραστηριοποίησης. Κατά συνέπεια ως αντικείμενο του συνεδρίου κύρια ορίζεται η κατανόηση των αρχαιολογικών δεδομένων της περιοχής, όπως καταγράφονται από τη σχετική έρευνα κυρίως στο πλαίσιο παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων και της απόδοσής του στο κοινό. Στην ίδια κατεύθυνση αντικείμενο αποτελούν και οι μηχανισμοί – πρακτικές προσέγγισης του μνημειακού πλούτου ως λειτουργικών σημείων αναφοράς στο ιδιαίτερο δομημένο περιβάλλον των χωριών και ως άξονες δραστηριοποίησης των κατοίκων και υποδοχής των επισκεπτών. Η διασυνοριακή διάσταση του προγράμματος ορίζει μία επιπρόσθετη αλλά ουσιαστική διάσταση προσέγγισης του αντικειμένου, η ενημέρωση και κατανόηση των αντίστοιχων δράσεων στην όμορη χώρα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Πρέσπες,