Σύνταξη Μελέτης από το Δασαρχείο Ιωαννίνων για τη δημιουργία χώρου αναψυχής στο Καλπάκι του Δήμου Πωγωνίου

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Δεκεμβρίου, 2011

Με στόχο την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ευρύτερη περιοχή του Πωγωνίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ανέλαβε την υλοποίηση Μελέτης δημιουργίας χώρου αναψυχής σε δημόσια έκταση δάσους, στη θέση «Γοριτσάκι» της Τοπικής Κοινότητας Καλπακίου, σε συνεργασία με το Δήμο Πωγωνίου.

Γι΄ αυτό το λόγο, το Δασαρχείο Ιωαννίνων βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης της σχετικής Μελέτης, που θα στηρίξει καταλυτικά την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου και θα λειτουργήσει προς όφελος των κατοίκων και της τοπικής οικονομίας.

Σε αυτή περιλαμβάνεται, η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, η διαμόρφωση λιθόστρωτων μοναπατιών, η τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων, η διαμόρφωση πλακοστρωμένων χώρων, η τοποθέτηση πέτρινων καθισμάτων, την κατασκευή πέτρινης βρύσης, η λιθεπένδυση υπαρχόντων δεξαμενών νερού, η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, οι καθαρισμοί της υπάρχουσας βλάστησης και η κατασκευή λυόμενου ξύλινου κτίσματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, ως περίπτερο ενημέρωσης των επισκεπτών του χώρου.