Ad image

ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας: Να αποσύρει η Κυβέρνηση άμεσα την απαράδεκτη και αναχρονιστική Κ.Υ.Α. ιδρυματικής αντίληψης για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας

Να αποσύρει η Κυβέρνηση άμεσα την απαράδεκτη και αναχρονιστική Κ.Υ.Α. ιδρυματικής αντίληψης για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας και να προωθήσει το ταχύτερο ένα ενιαίο πλαίσιο σύγχρονων προδιαγραφών και όρων ίδρυσης & λειτουργίας τους

Το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε από τον προηγούμενο Μάρτη καταγγείλει την προωθούμενη τότε από την Κυβέρνηση της ΝΔ και την Υφυπουργό κα Μιχαηλίδου ΚΥΑ, επισημαίνοντας τις απαράδεκτες και αναχρονιστικές προβλέψεις των προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας αποκλειστικά για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η Κυβέρνηση και η κα Μιχαηλίδου, κατά τη γνωστή πρακτική τους, αγνόησαν παντελώς, όχι μόνο τις δικές μας επισημάνσεις αλλά και όλες τις παρατηρήσεις ειδικών επιστημόνων και φορέων που διατυπώθηκαν με σαφήνεια στο δημόσιο διάλογο και προχώρησαν στην έκδοση της με αρ. 40494/11-5-2022 απαράδεκτης ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ πριν λίγες μέρες.

Χρειάσθηκε να δώσει ειδική συνέντευξη τύπου χθες το «Χαμόγελο του Παιδιού», που πάντα χαίρει ειδικής προνομιακής υποστήριξης από τα ΜΜΕ, για να αναδειχθεί το θέμα. Και βέβαια το βάρος δόθηκε μόνο στο βαθμό και το μέρος των προδιαγραφών που θίγουν τη λειτουργία των δομών της συγκεκριμένης ΜΚΟ, τη στιγμή που το θέμα είναι πολύ γενικότερο και σοβαρότατο για τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα των Μονάδων Παιδικής Προστασίας. Επίσης το «Χαμόγελο του Παιδιού», δεν είναι άμοιρο ευθυνών για την εφαρμογή αναχρονιστικών ιδρυματικών πρακτικών καθώς και των προβλημάτων του θεσμού της υιοθεσίας και αναδοχής στη χώρα μας.

Σταθερή άποψη μας είναι, ότι οι δομές Παιδικής Προστασίας, είτε ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, είτε σε Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων σύγχρονων προδιαγραφών, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει η συγκεκριμένη ΚΥΑ η οποία και επιβάλλεται να αποσυρθεί. Πρόκειται για μια Κ.Υ.Α με απαράδεκτες και αναχρονιστικές προβλέψεις, που βρίθει διατάξεων με ακραίες ιδρυματικές αντιλήψεις, ενώ την ίδια στιγμή αφήνει ανέγγιχτα τα υφιστάμενα ιδρύματα πάσης φύσεως (δημόσια, εκκλησιαστικά κ.λ.π.) που λειτουργούν ενίοτε σε απαράδεκτες και απάνθρωπες συνθήκες.

Το μεγάλο αυτό κενό πρέπει να καλυφθεί το ταχύτερο δυνατό, ύστερα βέβαια από τον αναγκαίο ουσιαστικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς. Με μια ΚΥΑ με σύγχρονες προδιαγραφές και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων παιδικής προστασίας στα πλαίσια των σύγχρονων επιστημονικών κατευθύνσεων και των κανόνων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σταδιακής κατάργησης των ιδρυμάτων, στην κατεύθυνση της αποϊδρυματοποίησης και της αποκατάστασης των παιδιών σε οικογένειες. Καθώς και με τις απαραίτητες προβλέψεις ενίσχυσης των δομών για το μεταβατικό διάστημα συμμόρφωσής τους στις νέες σύγχρονες προδιαγραφές.

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι τα ιδρύματα είναι ένας παρωχημένος θεσμός. Έχει μόνο βλαπτικές επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η σταδιακή κατάργηση και το κλείσιμό τους μέσω της υλοποίησης μιας Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης. Μιας στρατηγικής που ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε να υλοποιεί με σύμμαχο τη Ελληνική κοινωνία και η οποία περιλάμβανε, τόσο την υποστήριξη των ευάλωτων οικογενειών με παιδιά, όσο και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής. Θεσμών που είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για την ένταξη των παιδιών σε ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο θα υποστηρίζει το βέλτιστο συμφέρον τους. Τρία σχεδόν χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, το μόνο που έγινε είναι η εγκατάλειψη και ανατροπή των πολιτικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεχείς μεγαλοστομίες χωρίς ουσία.

Καταγγέλλουμε την υποκριτική και ανειλικρινή στάση της κυβέρνησης, που αποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, την πραγματική αδιαφορία και περιφρόνηση του νεοφιλελεύθερου κράτους για τους πλέον ευάλωτους πολίτες του.

  Το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Ζητά την άμεση απόσυρση της με αρ. 40494/11-5-2022 ΚΥΑ που οι λανθασμένες προβλέψεις της διατηρούν, ενισχύουν και διαιωνίζουν τον ιδρυματικό χαρακτήρα των δομών παιδικής προστασίας χωρίς προβλέψεις ενίσχυσης για το μεταβατικό διάστημα.

Ζητά την προώθηση – ύστερα από ουσιαστικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς – ενός σύγχρονου ενιαίου πλαισίου προδιαγραφών και όρων ίδρυσης και λειτουργίας μικρών μονάδων παιδικής προστασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα που θα περιλαμβάνει:

  1. Τη σύσταση Οργανισμών, Εσωτερικών Κανονισμών και σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας για όλες τις νέες δομές μεταβατικού χαρακτήρα ή οικογενειακού τύπου, που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα να δημιουργούνται και την προσαρμογή των υφιστάμενων στα νέα δεδομένα.
  2. Την άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής, ιδίως της επαγγελματικής αναδοχής για τα ανάπηρα και ιδιαίτερα επιβαρυμένα παιδιά.
  3. Την άμεση ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αποϊδρυματοποίηση με πρόβλεψη συγκεκριμένων μέτρων υλοποίησης σε προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.
  4. Την υποστήριξη, με σαφείς κανόνες και χρηματοδότηση, του κοινωνικού έργου των ΝΠΙΔ που προστατεύουν παιδιά για το διάστημα της μετάβασής τους σε σύγχρονα μοντέλα παιδικής προστασίας.

 

Κοινοποίηση Άρθρου
adbanner