Σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου με εκπροσώπους της ΑΝΦΛΩ για την εκπόνηση μελετών στην Π.Ε. Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Ενημέρωση από εκπροσώπους της ΑΝΦΛΩ είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, σχετικά με την εκπόνηση μελετών.

Οι εκπρόσωποι της ΑΝΦΛΩ, Γαζέας Γιώργος διοικητικό στέλεχος,  οι αρχιτέκτονες μηχανικοί Σοφοκλής Κωστόπουλος και Ειρήνη Τζηρίνη ενημέρωσαν τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου και τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Παντελή Πηλείδη για την εξέλιξη των μελετών των έργων, «Ανάπλαση της εισόδου της πόλης της Φλώρινας» και «Προκαταρτικές εργασίες για την διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού της μελέτης ανέγερσης κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων στο οικόπεδο της ΜΑΝΤΡΑΣ».

Η ΑΝΦΛΩ έχει αναλάβει για λογαριασμό της Π.Ε. Φλώρινας την ωρίμανση των διαδικασιών και την προετοιμασία των φακέλων για τις μελέτες του έργου «Ανάπλαση της εισόδου της πόλης της Φλώρινας» που θα αποτελέσουν την απαρχή μιας μακρόπνοης παρέμβασης, σημαντικής για την πόλη της Φλώρινας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να εκπονηθούν τα τοπογραφικά σχέδια και η καταγραφή όλων των απαραίτητων διαδικασιών που απαιτούνται από τις διατάξεις που διέπουν τέτοιου είδους  συγκοινωνιακά έργα.

Στόχος είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του συνολικού τμήματος της εισόδου, από τον κόμβο του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, έως την εντός σχεδίου πόλης περιοχή και τον «κύκλο». Η λειτουργική αναβάθμιση αναφέρεται στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταστημάτων και στη διευθέτηση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που συχνά ανακύπτουν. Η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση αντίστοιχα, αναφέρεται στη βελτιστοποίηση της εικόνας της εισόδου, ως πρώτη αντίληψη της πόλης για τους επισκέπτες και ως μια συνήθη διαδρομή για τους κατοίκους.

Μέσα από το την πρώτη αυτή φάση, θα διερευνηθούν οι διαφορετικοί τρόποι που μπορούν να επιτευχθούν τα παραπάνω, προκειμένου να επιλεγεί η ιδανικότερη λύση (τεχνικά και οικονομικά) και να συνταχθούν στη συνέχεια οι οριστικές μελέτες εφαρμογής.

ΑΝΦΛΩ ΒΟΣΔΟΥ

Σχετικά με το έργο «Προκαταρτικές εργασίες για την διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού της μελέτης ανέγερσης κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων στο οικόπεδο της ΜΑΝΤΡΑΣ»  για το οποίο δρομολογείται η αξιοποίηση του οικοπέδου, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην είσοδο της πόλης, προβλέπεται η κατασκευή ενός κτιρίου πολιτιστικών χρήσεων, που θα μπορεί να στεγάσει και Μουσείο με την ιστορία της πόλης της Φλώρινας, μέσα από τις βέλτιστες πρακτικές και τις πλέον διαφανείς διαδικασίες. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι η αποσαφήνιση των επιμέρους χρήσεων, η σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος και των προδιαγραφών για τη διενέργεια πανελλήνιου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμη η διασφάλιση της ένταξης του κτιρίου στο τοπίο της πόλης και της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης.

Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί αποτελούν τον πλέον σύγχρονο και δίκαιο τρόπο ανάθεσης μελετών δημοσίων κτιρίων και ελεύθερων χώρων, που εγγυώνται ποιοτικά έργα και συχνά αποτελούν τοπόσημα για τις περιοχές που κατασκευάζονται.

Οικόπεδο Μάντρα

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Φλώρινα,