Τα αποτελέσματα των εκλογών του σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Μαρτίου, 2018

Η ΚΕΦΕΠ ενημερώνει για τα αποτελέσματα των εκλογών του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, που πραγματοποιηθήκαν στις 6,7 και 8 Μαρτίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Στην Πτολεμαΐδα, σήμερα την 19-03-2018, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του σωματείου με την επωνυμία « ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.», συνήλθαν τα μέλη της Κ.ΕΦ.ΕΠ. : 1) Αλέξιος Κασνάκης, 2) Ραδουνισλής Ζήσης, 3) Καρατόσιος Αλέξανδρος, 4) Ρουδνικλής Κυριάκος παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου Αντώνιου Ιακωβίδη που διορίσθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 164/22-02-2018 Πράξη του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, προκειμένου να προβούν στην κατανομή των εδρών των οργάνων του άνω σωματείου στους συνδυασμούς, που έλαβαν μέρος στις οικείες αρχαιρεσίες και στην ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, βάσει των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, ενόψει της περάτωσης σήμερα της καταμέτρησης, όπως τα αποτελέσματα αυτής αναφέρονται παρακάτω και εξήχθησαν μηχανογραφικώς από τον Η/Υ του σωματείου, όπου καταχωρούνταν όλες τις προηγούμενες ημέρες από τα μέλη της Κ.ΕΦ.ΕΠ. – μέλη του σωματείου, τα επιμέρους αποτελέσματα.

Α. Για την ανάδειξη των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου εξήχθησαν τα ακόλουθα αποτελέσματα :

Εγγεγραμμένοι 3.054
Ψήφισαν 2.898
΄Εγκυρα 2.858
Λευκά 16
΄Ακυρα
Σύνολο’Ακυρα/Λευκά 24
40
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 208
«ΔΡΑΣΕ – ΑΡΚΕ» 1346
«ΚΟΙΡΙΞΕ-ΔΑΚΕ» 932
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 372

Για την εξεύρεση του εκλογικού μέτρου διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων (2.858) δια του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου (31), οπότε προκύπτει εκλογικό μέτρο 2.858 : 31= 92,19 και παραλειπομένου του κλάσματος, 92.

Συνδυασμοί ΕΔΡΕΣ
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 2
«ΔΡΑΣΕ – ΑΡΚΕ» 15
«ΚΟΙΡΙΞΕ-ΔΑΚΕ» 10
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 4
Σύνολο Εδρών 31

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι που πλειοψήφησαν κατά την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων και εκλέγονται κατά σειρά είναι οι εξής:
Α) Για την «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Τακτικοί Σύμβουλοι:
1)Ταταρίδης Πέτρος
2)Γεωργακόπουλος Νικόλαος
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι:
1)Σοβισλής Ιωάννης
2)Μωυσιάδης Σταύρος
Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.
Β) Για την «Δ.Ρ.Α.Σ.Ε.-Α.Ρ.Κ.Ε»
Τακτικοί Σύμβουλοι:
1)Μόσχου Μόσχος
2)Μουρατίδης Παύλος
3)Μισαηλίδης Ιωάννης
4)Ιωαννίδης Ιωάννης
5)Παπακωνσταντίνου Κυριάκος
6)Παυλίδης Κοσμάς
7)Καραμπίκας Θεοφάνης
8)Παπαδόπουλος Βασίλειος
9)Κιτμιρίδης Κωνσταντίνος
10)Γρηγοριάδης Ιωάννης
11)Περπερίδης Κωνσταντίνος
12)Αρταχανίδης Κωνσταντίνος
13)Μιχαηλίδης Ιωάννης
14)Βαρδανίκας Νικόλαος
15)Τρέμμας Ιωάννης
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι:
1)Φασίδης Ιωάννης
2)Κουσαλίδης Θεόδωρος
3)Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
4)Καμαριάδης Δημήτριος
5)Τσιρώνας Ιωάννης
6)Χατζηλιάδης Σάββας
7)Ευγενίδης Ιορδάνης
8)Παυλίδης Σταύρος
9)Κακουλίδης Θεόδωρος
10)Τοκμακίδης Αναστάσιος
11)Αράπης Κωνσταντίνος
12)Καλαιτζοπούλου Ελευθερία
13)Χριστοφορίδης Σωτήριος
14)Λαζαρόπουλος Χρήστος
Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.

Γ) Για την «ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ. –Δ.Α.Κ.Ε.»
Τακτικοί Σύμβουλοι:
1)Μάστορας Αθανάσιος
2)Μωυσιάδης Παύλος
3)Ντάμπης Βασίλειος
4)Ευαγγέλου Νικόλαος
5)Καραβαγγέλα Ελευθερία
6)Μανώλας Γεώργιος
7)Τοσουνίδης Αλέξανδρος
8)Τζιουμάκας Νικόλαος
9)Καρακασίδης Παντελής
10)Αννουλίδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι:
1)Βλάχος Ευάγγελος
2)Τόπης Χρυσοβαλάντης
3)Γκόσης Σταύρος
4)Δημητρίου Βασίλειος
5)Ιωσηφίδης Δημήτριος
6)Θεοφανίδης Δημήτριος
7)Ηλιάδης Γεώργιος
Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.

Δ) Για την «Ενωτική Πρωτοβουλία»
Τακτικοί Σύμβουλοι:
1)Παλάσκας Νικόλαος
2)Κοτζαίτσης Τριαντάφυλλος
3)Γκέκας Ευάγγελος
4)Παπαδημητρίου Δημήτριος
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι:
1)Μέμτσας Αθανάσιος
2)Πλανάκης Στέργιος
3)Κακούλης Κωνσταντίνος
4)Δαλαγιώργος Βασίλειος
5)Παπανικολάου Νικόλαος
6) Τσακιλτζίδης Γεώργιος του Σωκράτη
Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.

Β. Για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα :

Εγγεγραμμένοι 3.054
Ψήφισαν 2.898
΄Εγκυρα 2.858
Λευκά 16
΄Ακυρα
Σύνολο Άκυρα/Λευκά 24
40
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 208
«ΔΡΑΣΕ – ΑΡΚΕ» 1.346
«ΚΟΙΡΙΞΕ-ΔΑΚΕ» 932
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 372

Για την εξεύρεση του εκλογικού μέτρου διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων (2.858) δια του αριθμού των εδρών της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής (7), οπότε προκύπτει εκλογικό μέτρο 2.858 : 7 =408,28 και παραλειπομένου του κλάσματος , 408.

Συνδυασμοί ΕΔΡΕΣ
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 1
«ΔΡΑΣΕ – ΑΡΚΕ» 3
«ΚΟΙΡΙΞΕ-ΔΑΚΕ» 2
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 1
Σύνολο Εδρών 7

Τα υποψήφια μέλη που πλειοψήφησαν κατά την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων και εκλέγονται κατά σειρά είναι οι εξής:
Α) Για την «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Τακτικά Μέλη:
1)Τεμούσκου Αναστασία

Αναπληρωματικά Μέλη:

1)Βόμβας Κωνσταντίνος

Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.

Β) Για την «Δ.Ρ.Α.Σ.Ε.-Α.Ρ.Κ.Ε»

Τακτικά Μέλη:

1)Παπαστέργιος Γεώργιος
2)Παντοφλίδης Χαράλαμπος
3)Λαζαρίδης Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη:

1)Μυλωνάς Κυριάκος
2)Ρίζος Γεώργιος
3)Τακίδης Ευστράτιος

Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.

Γ) Για την «ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ. –Δ.Α.Κ.Ε.»
Τακτικά Μέλη:
1)Ζαρκοδήμος Ιωάννης
2)Αβραμίδης Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη:

1)Γκόσης Σταύρος
2)Τόπης Χρυσοβαλάντης

Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.

Δ) Για την «Ενωτική Πρωτοβουλία»

Τακτικά Μέλη:

1)Χαιτίδης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη:

1)Πλανάκης Στέργιος
2)Βασιλειάδης Στυλιανός
3)Παγούνης Δημήτριος

Γ. Για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη ΓΕΝ.Ο.Π – Δ.Ε.Η, εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα :

Εγγεγραμμένοι 3.054
Ψήφισαν 2.898
΄Εγκυρα 2.858
Λευκά 16
΄Ακυρα
Σύνολο Άκυρα/Λευκά 24
40
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 208
«ΔΡΑΣΕ – ΑΡΚΕ» 1.346
«ΚΟΙΡΙΞΕ-ΔΑΚΕ» 932
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 372

Για την εξεύρεση των αντιπροσώπων που το παρόν σωματείο στέλνει στη ΓΕΝ.Ο.Π-Δ.Ε.Η διαιρείται ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στην προκείμενη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση για την ανάδειξη των αντιπροσώπων (άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 1264/1982) δηλαδή ο αριθμός 2.898 με το οριζόμενο από την άνω δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση μέτρο, που ισχύει για όλες τις οργανώσεις, δηλαδή το (75) και συγκεκριμένα 2.898 : 75 = 38,64. Επειδή όμως ο αριθμός αντιστοιχεί σε κλάσμα μεγαλύτερου του μισού του μέτρου ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα στείλει το σωματείο στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ είναι 39.

Συνδυασμοί ΕΔΡΕΣ
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 3
«ΔΡΑΣΕ – ΑΡΚΕ» 18
«ΚΟΙΡΙΞΕ-ΔΑΚΕ» 13
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 5
Σύνολο 39

Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι που πλειοψήφησαν κατά την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων και εκλέγονται κατά σειρά είναι οι εξής:
Α) Για την «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Τακτικοί Αντιπρόσωποι:
1)Καλαιτζόπουλος Ιορδάνης
2)Ταταρίδης Πέτρος
3)Μωυσιάδης Σταύρος
Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι:
1)Γεωργακόπουλος Νικόλαος
2)Σοβισλής Ιωάννης
3)Τεμούσκου Αναστασία
Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.
Β) Για την «Δ.Ρ.Α.Σ.Ε.-Α.Ρ.Κ.Ε»
Τακτικοί Αντιπρόσωποι:
1)Αδαμίδης Γεώργιος
2)Μόσχου Μόσχος
3)Τσιλφίδης Αναστάσιος
4)Μουρατίδης Παύλος
5)Πασσαλίδης Κωνσταντίνος
6)Καμαριάδης Δημήτριος
7)Καραμπίκας Θεοφάνης
8)Στεργιούλης Παναγιώτης
9)Μηνάς Ζήσης
10)Τζερεμές Κωνσταντίνος
11)Δεληγιάννης Παύλος
12)Ξυνόπουλος Παύλος
13)Βιτσιώτης Ανδρέας
14)Λότσιος Αθανάσιος
15)Κοτρότσιος Νικόλαος
16)Χατζηλιάδης Σάββας
17)Κεσκελίδης Χρήστος
18)Παλούκας Ελευθέριος

Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι:
1)Κακουλίδης Θεόδωρος
2) Στολτίδης Κωνσταντίνος
3) Τσιρώνας Ιωάννης
4)Κουσαλίδης Θεόδωρος
5)Μισαηλίδης Ιωάννης
6)Λαζαρόπουλος Χρήστος
7)Γρηγοριάδης Ιωάννης
8)Παπακωνσταντίνου Κυριάκος
9)Ιωαννίδης Ιωάννης
10)Καλαιτζοπούλου Ελευθερία
11)Παυλίδης Κοσμάς
12)Φασίδης Ιωάννης
13)Τοκμακίδης Αναστάσιος
Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.

Γ) Για την «ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ. –Δ.Α.Κ.Ε.»
Τακτικοί Αντιπρόσωποι:
1)Μάστορας Αθανάσιος
2)Αδάμ Ελευθέριος
3)Καραλευθέρης Παντελής
4)Λίττας Φώτιος
5)Μωυσιάδης Παύλος
6)Αβραμίδης Ιωάννης
7)Ζαρκοδήμος Ιωάννης
8)Καραβαγγέλα Ελευθερία
9)Μπιτσόλας Κωνσταντίνος
10)Τσακυράκης Ιωάννης
11)Ντάμπης Βασίλειος
12)Τζιουμάκας Νικόλαος
13)Σπανοδημητρίου Ιωάννης

Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι:
1)Αδάμ Δημήτριος
2)Μανώλας Γεώργιος
3)Αννουλίδης Κωνσταντίνος
4)Ηλιάδης Γεώργιος
5)Πουτογλίδης Κωνσταντίνος
6)Θεοδωρίδης Θεόδωρος
7)Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος

Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.

Δ) Για την «Ενωτική Πρωτοβουλία»
Τακτικοί Αντιπρόσωποι:
1)Παλάσκας Νικόλαος
2)Χαιτίδης Νικόλαος
3)Παπαδημητρίου Δημήτριος
4)Κοτζαίτσης Τριαντάφυλλος
5)Γκέκας Ευάγγελος

Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι:

1)Μέμτσας Αθανάσιος
2)Πλανάκης Στέργιος
3)Κακούλης Κωνσταντίνος
4)Πατεράκης Ηλίας

Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν κατά την καταμέτρηση.

Για τη βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω περί ώρα 12:00 της 19 -03-2018.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Σπάρτακος,