Τα νέα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης δήμου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Σεπτεμβρίου, 2015

kdmΟ Δήμος Φλώρινας και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φλώρινας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν
ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φλώρινας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα
προγράμματα:
Α/Α ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η/Υ (Ι) 50
2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Η/Υ (ΙΙ) 50
3 ΒΑΣΙΚΑ ΑΤΓΛΙΚΑ Α1 50
4 ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1 50
5 ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α1 50
6 ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2) 25
7 ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 25
8 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25
9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 35
10 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 25
11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 25
12 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 50
13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 50
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ Α1 50
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 50
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η
υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο
Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους .
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες στο Κ.Δ.Β.Μ. του
Δήμου Φλώρινας Μ. Αλεξάνδρου 111 (κτίριο παλαιάς Νομαρχίας) από 23/09/2015 έως
και 02/10/2015 και ώρες από 11:00 έως 13:00 το πρωί και από 16:00 έως 18:00 το
απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385025133.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

TAGGED: Φλώρινα,