Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

zamanidhs savvas-7Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 24 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή προσχεδίου επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητές : Κουρουμπλής υπ. Γ. Προγραμματισμού – εκπρόσωπος ΑΝΚΟ

2. Έγκριση παράτασης ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης μελέτης « Εκπόνηση Οριστικής μελέτης Αξιοποίησης του Σπηλαίου ΤΚ Ερμακιάς »
Εισηγητής : Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

3. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης πολυχώρου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

4. Έγκριση υποβολής πρότασης Δήμου Εορδαίας στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-20120 για ένταξη και επιχορήγηση του κέντρου κοινότητας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ιτσκου Κατερίνα Γραφ. Προγραμματισμού.

5. Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της πράξης του έργου με τίτλο ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.
Εισηγητής : Ιτσκου Κατερίνα Γραφ. Προγραμματισμού.

6. Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος – πρ/σμού και ορισμός μελών της κοινής επιτροπής Παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ πρώην Δήμου Πτολεμαΐδας – ΑΝΔΕΠ _ ΤΕΔΚ .
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.
7. Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της Κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

8. Ορισμός επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου Εσωτερική Οδοποία Α φάση και συνδετήρια οδός νέου οικισμού Κομάνου.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

9. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

10. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

11. Αιτήματα της ΔΕΔΗΕ σχετικά με την παραχώρηση ως προς χρήση για την κατασκευή υπόγειου υποσταθμού Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

12. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

14. Εξειδίκευση ΣΑΤΑ Σχολείων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

15. Μετατροπή των συμβάσεων καθαριστριών των σχολείων από μερική σε πλήρης απασχόληση.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

16. Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης.

17. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

18. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

19. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης.

20. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β Τριμήνου 2016.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

21. Έγκριση – ενημέρωση αποφάσεων ΔΣ της ΔΕΤΗΠ
Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Κάλφας.

22. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΕ
Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΕΥΑΕ Φώτης Ιορδανίδης

23. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής επιτροπής παιδείας
Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Καραφουλίδης Ανέστης.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση