Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

zamanidhs savvas-7Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 31 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ.

1. Συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις της ΔΕΗ ( Πώληση μονάδων )
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

2. Ορισμός Δ.Σ. Νομικών προσώπων και Επιχειρήσεων.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

3. Συγκρότηση επιτροπών.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

4. Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2017.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

5. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

6. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης
7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων
Εισηγητής : :Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων
Εισηγητής : : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

9. Αίτημα του Καπετούρη Μιχάλη .
Εισηγητής: : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

10. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΤΟΕΒ Μεσοβούνου για την διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

11. Έγκριση Προμήθειας βιβλίου « ΟΙ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1930-1964 »
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Δημήτριος

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην επιτροπή καταγραφής περιουσιακών στοιχείων της Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

13. Κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων από προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής : Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

14. Ορισμός διατάκτη για την υπογραφή των προτάσεων – Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

15. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων διανομής νερού έτους 2017.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

16. Παράταση της μείωσης μισθωμάτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

17. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

18. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών και ψήφιση πίστωσης για επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολυτέκνους και ΑΜΕΑ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

19. Έγκριση απολογισμών οικ έτους 2016 των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής :Ο Πρόεδρος ΔΣ σχολικών Επιτροπών Αριστερίδης Ιωάννης.

20. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης.
Εισηγητής : Ο ΔΣ Μάρκος Βύρλιος

21. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

22. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή οριστικού συμβολαίου
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

23. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

24. Παράταση μίσθωσης για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

25. Κοπή δένδρων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σερσέμης Κων/νος

26. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής επιτροπής Παιδείας
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΕΠ Καραφουλίδης Ανέστης

Pin It

Αφήστε μια απάντηση