Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Μαΐου, 2017

florina-ds-50Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., είναι μια τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 37/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Α΄ τριμήνου 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. « Γ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2017 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας Και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού Και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. «Καθορισμός Οικονομικής προσφοράς (τροφείων) των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
4. «Καθορισμός θέσεων για πρακτική άσκηση μαθητών ΤΕΕ-ΕΠΑ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
5. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α 1) με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Φλώρινας» της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
7. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Νέου Καυκάσου Δήμου Φλώρινας στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Καυκάσου ¨Ποντιακή Ιδέᨻ
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Σχετικά με την μη ανταλλαγή ακινήτων στην Τ.Κ. Τροπαιούχου του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών, δαπανών δημοσίων σχέσεων και έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών εκδηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Κατανομή Β΄ δόσης 2017 ποσού 146.270,00 Ευρώ (καθαρό 146.050,59 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση υποβολής δομών στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13. «Συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση στην Επικοινωνία των Οργανισμών/Επιχειρήσεων», στις 28 Μαΐου 2017».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14. «Συνδιοργάνωση 77ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συνάντησης, στις 15 & 16 Ιουλίου 2017».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15. «Συνδιοργάνωση συνεδρίου Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Σχολείο για μια σύγχρονη κοινωνία Αλληλεγγύης», στις 26 & 27 Μαΐου 2017».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16. «Γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17. Έγκριση χωροθέτησης ορισμένου χρονικού διαστήματος μηχανήματος Ηλεκτρονικού Τεχνικού Ψυχαγωγικού Παιγνίου (ΗΤΨΠ) στην κεντρικής Πλατεία Γ. Μόδη Φλώρινας.
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18. Τοποθέτηση πινακίδων στον οικισμό Σ.Σ Βεύης Δήμου Φλώρινας.
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά σε τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

TAGGED: Φλώρινα,