Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 28 Φεβρουαρίου 2017

florina-ds-50Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., μια τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 14/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την A΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 16/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 σε πρώην μόνιμο Υπάλληλο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. Έγκριση της απόφασης 49/2016 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην «Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
4. «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε αδειοδοτημένο κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ στην κα Αλεξιάδου Φανή στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5. «Σχετικά με διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικον. έτους 2017».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Καταγγελία-λύση της σύμβασης μίσθωσης του με αριθ. 55 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς λόγω καθυστέρησης του μισθώματος (άρθρο 597 παρ.1 Α.Κ.)».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Σύνταξη χρηματικού καταλόγου επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨, με κωδικό ΟΠΣ 270991»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ»
Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση