Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αμυνταίου στις 30 Οκτωβρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Οκτωβρίου, 2023

Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 30η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα:

 1. Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού στην πόλη του Αμυνταίου.
 2. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την αριθ. 213/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 2.394.697,00€, περί χορήγησης παράτασης τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 5. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με την 15/2023 απόφαση του ΝΠΔΔ..
 6. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με την 34/2023 απόφαση του ΝΠΔΔ..
 7. Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου”.
 8. Διάθεση σε κοινή χρήση τμημάτων του ΚΑΕΚ 470110736004.
 9. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.
 10. Λύση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου
 11. Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα” που αφορά τις ασφαλτικές επιστρώσεις του έργου .
 12. Ορισμός εκ νέου επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Αναπλάσεις Οικισμών – Βελτιώσεις Οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου».
 13. Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμυνταίου».
 14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 217/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
TAGGED: Αμύνταιο,