Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 13 Σεπτεμβρίου 2017

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

1. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3. «Ορισμός μελών για συγκρότηση Ειδικής Eπιτροπής Παραλαβής προμηθειών Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/ΦΕΚ 147»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Φλώρινας στο διεθνές συνέδριο με τίτλο ¨Ελλάδα- Αγία Πετρούπολη: Ενώνοντας προσπάθειες¨»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5. «Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Φλώρινας στο Δήμο Santa Maria A Vico της Ιταλίας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
6. «Συγχώνευση του Κ.Ε.Π. 477 στο Κ.Ε.Π. 320 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7. «Δωρεά παραχώρησης μελετών του Δήμου Φλώρινας στην Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση