Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Συνεδριάζει στις 22 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας μια τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης της 77ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συνάντησης , στις 15 & 16 Ιουλίου 2017».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας
Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας
Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3. «Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας
Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: «Επέκταση νέων κοιμητηρίων περιοχής Πρώτης Δήμου Φλώρινας»».
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση