Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Μαΐου, 2024

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 3-6-2024 και για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικαιροποίηση της αριθμ. 370/2023 Α.Δ.Σ. που αφορά «Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού Νέας Καρδιάς Κοζάνης ως Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Γιάννης Κοκκαλιάρης, Δήμαρχος Κοζάνης
2. Έγκριση η μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.030,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1Δ γεωτεμάχιο κοινότητας Λιβερών, για την εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
3. Έγκριση η μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.243,03 τ.μ., εντός του με αριθμό 1Δ γεωτεμάχιο κοινότητας Λιβερών, για την εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
4. Έγκριση η μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.050,22 τ.μ., εντός του με αριθμό 1Δ γεωτεμάχιο κοινότητας Λιβερών, για την εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
5. Έγκριση η μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.050,22 τ.μ., εντός του με αριθμό 1Δ γεωτεμάχιο κοινότητας Λιβερών, για την εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
6. Έγκριση η μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 19.552,26 τ.μ., εντός του με αριθμό 1Δ γεωτεμάχιο κοινότητας Λιβερών, για την εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
7. Έγκριση η μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.000,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1Δ γεωτεμάχιο κοινότητας Λιβερών, για την εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
8. Έγκριση η μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.000,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1Δ γεωτεμάχιο κοινότητας Λιβερών, για την εγκατάσταση σταθμού αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
9. Δωρεάν παραχώρηση έκτασης κατά χρήση εμβαδού 14.432,29 τ.μ, που βρίσκεται στην κοινότητα Μαυροδενδρίου, στον Σύλλογο Αερομοντελιστών Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
10. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 463/2023 Α.Δ.Σ. σχετικά με «Έγκριση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη ή 12ωρη βάση και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2024».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
11. Αίτημα με αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την παράταση χρήσης εκτάσεων των στρατοπέδων “ΨΥΧΟΓΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ” για τις ανάγκες αθλητικών δραστηριοτήτων και της έκτασης των 1.149 τ.μ., ως χώρο στάθμευσης των οχημάτων αθλουμένων, έως 31/12/2025
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
12. Έγκριση η μη καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Εισηγητής: κ. Γιάννης Κοκκαλιάρης, Δήμαρχος Κοζάνης.
13. Έγκριση η μη καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Εισηγητής: κ. Γιάννης Κοκκαλιάρης, Δήμαρχος Κοζάνης.
14. Έγκριση η μη κοπής έξι (6) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
15. Έγκριση επιλογής υδρονομέων αρδευτικής περιόδου έτους 2024.
Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Αρνίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Κοζάνη,