Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου στις 25 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδριάζει το δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 είναι μια τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. ΄Εγκριση της με αριθμό 19/2019 απόφαση της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. που αφορά την « Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής δανείου με τραπεζικό ίδρυμα και της διακήρυξης για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. στην εκτέλεση της πράξης «Μονάδες Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας με βιομάζα για την ΤΘ Αμυνταίου ισχύος 30MW» ενταγμένης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)» και διάθεση πιστώσεων».

2. Προγραμματισμός προσλήψεων (8ΜΗΝΑ).
3. Έκδοση σύμφωνης γνώμης για την εγκατάσταση μετεωρολογικού ιστού ύψους 80 μ της εταιρίας ‘EDF EN GREECΕ A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 10 Ε.Ε.’ στην θέση «Αερορράχη» περιοχής Νυμφαίου (συστάδα 5β δημοτικού δάσους)
4. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση Τμημάτων Δικτύων ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων”.
5. ΄Εγκριση διαγραφής οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση του συμφωνητικού εκμίσθωσης μεταξύ της ΔΕΤΕΠΑ και του Δήμου Αμυνταίου.
7. Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας 2019 στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αμύνταια 2019».
8. Συμμετοχή Δήμου Αμυνταίου στην πανελλαδική εθελοντική δράση “LET’S DO IT GREECE”.

9. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της νέας ταινίας παραγωγής Δήμου Αμυνταίου «ΙΧΝΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ».
10. Οργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αετού, για ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.
11. Υποχρεωτική αναμόρφωση στοχοθεσίας 2019.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
14. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση