Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ), και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ, την 26η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω θεμάτων   ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση Δημάρχου για τα ενεργειακά μετά την συνάντηση στην Αθήνα με τον κ. Σκρέκα

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 

  1. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 156/2020 ΑΔΣ σχετικά με την Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας  ως προς τον χρόνο παραχώρησης του οικοπέδου .

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

  1. Γνωμοδότηση ΔΣ που αφορά τις Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντίστοιχα :

α)  Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ισχύος 60 MWΡ  στη θέση « Μαστός » κοιν. Ερμακιάς,

Β)  Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 MWΡ στη θέση Πετροράχη περιοχή Ασβεστόπετρας ,

Γ) Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 MWΡ στη θέση Μάτρα – προσήλιο – κουρούμπα Περιοχή Μαυροπηγής.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

  1. Μέτρα στήριξης του Δήμου Εορδαίας για την στήριξη των επιχειρήσεων και των δημοτών του που επλήγησαν από τον Κορωνοϊό

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 για την εκτέλεση του έργου Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Υλοτομία Τ.Κ. Αναρράχης ( αριθμ. 1/21 ΑΚ Αναρράχης ) 2ον  Αίτημα προς το Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων προς την κοινότητα Άρδασσας ( 1/21 Α.Κ. Άρδασσας )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης επιβατικού αυτ/του ( Νεκροφόρα ) στον Ι. Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Αρδάσσης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Έγκριση Α κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος των σχολικών επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης

 

  1. Αντικατάσταση μελών επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Υιοθέτηση ψηφίσματος κοινοτικών συμβουλίων για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τ.Α.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Νικολαΐδης  Ισαάκ

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση