Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας την  Πέμπτη 14  Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την  Πέμπτη 14  Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00 δια ζώσης  σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο ΟΤ 400 Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

 1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τον Καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Κοινότητα Άρδασσας Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου Αγωγός διασύνδεσης της Τ/Θ Πτολ/δας με την μονάδα V της ΔΕΗ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ  της ΔΕΤΗΠ  Καρακασίδης Δημήτρης

 

 1. Τέλεση ή μη εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Τ.Κ. Άρδασσας, Αγίου Ιωάννη Πτολεμαΐδας  και εμποροπανήγυρης  Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας & Καρυοχωρίου

Ο Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Τροποποίηση πρ/σμού & τεχνικού προγράμματος ς οικ. έτους 22 (  142, 150,& 152/22 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης και προσκύρωσης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Λήψη απόφασης για την επαναλειτουργία του ΚΕΠ 0123Π

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων και διορισμός ειδικού ταμία για την κίνηση αυτών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης Δάσους Αναρράχης (6/22 Απόφαση Κοινότητας Αναρράχης)

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση πρακτικών  επιτροπής κυκλοφοριακού  του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση