Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΣ 66/2020), στις 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση –κεκλεισμένων των θυρών -(αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιος ΥΠΕΣ), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Λήψη απόφασης για ορισμό Εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΦΛΩ».

Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 118/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ».

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας

3. «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Παναγιώτης Νώτας, Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας.

4. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Φλώρινας, λόγω παραίτησης».

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας.

5. «Απαγόρευση βοσκής στα κοινοτικά δάση Αλώνων και Σιταριάς».

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινα

6. «Εκμίσθωση (πρώην) Σφαγείου Μελίτης στην  Κοινότητα Μελίτης με δημοπρασία ».

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

7.  «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας, νομού Φλώρινας επί της οδού Εθνομάρτυρα Αιμιλιανού στο ΟΤ που περιβάλλεται από τις οδούς Εθνομάρτυρα Αιμιλιανού – Φούφα Παπαδά – Κιλκίς – Θηβών – Βαβυλώνος, για τον καθορισμό κοινόχρηστου χώρου».

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

8. «Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου «Συντήρηση και επισκευή κρηπιδότοιχων Δ.Ε. Φλώρινας» με Ανάδοχο την εταιρία ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ Α.Τ.Ε., προϋπολογισμού 100.000,00 €, έκπτωσης 37,00%,  συμβατικής δαπάνης 63.000,00 €, και τελικής δαπάνης 60.062,44 € μαζί με το Φ.Π.Α.».

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

9. «Εισήγηση για την έγκριση της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού τρίμηνου χρήσης 2020 Δήμου Φλώρινας ».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση